Rozvrh kurzu
Robotika a pokročilá robotika

TrVANIE kurzu: 17.05. – 28.06

Rozvrh kurzu

Webináre – 17.05.2024 – 14.06.2024, 15:00 – 17:30

 1. Úvod do priemyselnej robotiky a jej úloha v štruktúre podniku
  17.05.2024
 2. Robotizovaná montáž a silovo poddajná robotika a komunikácia priemyselného robota s ďalšími systémami
  24.05.2024
 3. Bezpečnosť robotického systému a kľúčové technické normy
  31.05.2024
 4. Všeobecný prehľad o servisnej robotike a parametre prostredia v servisnej robotike
  06.06.2024
 5. Medzioperačná manipulácia a skladové hospodárstvo a strojové videnie a AI v robotike
  14.06.2024

Praktický workshop – 21.06.2024, 09:00 – 15:00

Praktický workshop bude prebiehať prezenčne pod vedením špičkových expertov z praxe a univerzít.

Workshop bude realizovaný na špecializovaných pracoviskách Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a v priestoroch Národného centra robotiky, ktoré sú zamerané na riešenie praktických príkladov vychádzajúcich z obsahu absolvovaných prednášok.
Účasť na workshope je povinná.

Obhajoba záverečných prác – 28.06.2024, 15:00 – 17:30

Každý účastník si po absolvovaní druhého webinára vyberie tému svojej záverečnej práce.

Práca by mala byť spracovaná vo forme krátkej štúdie, ktorá sa zameria na riešenie relevantného problému súvisiaceho s obsahom výučby, a viažuceho sa na reálne riešenie v podniku účastníka. Obhájenie záverečnej práce pred kolegami v kurze a lektormi je podmienkou úspešného absolvovaniu vzdelávacieho kurzu.
Účasť na prezentácii záverečných prác je povinná.

Cena kurzu: 1 500 Eur

V prípade prihlásenia viacerých pracovníkov z jedného podniku získate množstevnú zľavu

Registrujte sa

Ak ste malý alebo stredný podnik môžete vzdelávanie prefinancovať prostredníctvom služby EXPANDI 4.0 cez schému de minimis. Vyplňte krátky formulár a overte si, či sa na vás táto možnosť vzťahuje.

Ako získať kurz zdarma