Zručnosti pre inteligentnú výrobu

ING 4.0 je vzdelávací program zameraný na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu odborných zamestnancov podnikov, ktoré potrebujú digitalizovať svoje procesy, technológie a výrobky

Vzdelávacie moduly Registrácia

Prečo ING 4.0

Industry 4.0 a nové technologické trendy prinášajú revolúciu v požiadavkách na ľudské zdroje. Na nové výzvy musia podniky reagovať čo najskôr, chýbajú im však pracovníci vybavení potrebnými zručnosťami. Ich nedostatok je dlhodobým problémom, ktorý bude do budúcna narastať.

Aj keď sa štandardný vzdelávací systém snaží zachytiť aktuálne trendy, zďaleka nedokáže pokryť súčasné potreby priemyslu. Vzdelávací program ING 4.0 je reakciou na vzniknutú medzeru.

Spojili sme špičkových odborníkov z praxe a troch slovenských technických univerzít, a vytvorili vzdelávací program, ktorý prehlbuje vedomosti zamestnancov potrebné pre inteligentnú výrobu. Vybavuje ich zručnosťami, ktoré pomáhajú flexibilne reagovať na meniace sa požiadavky trhu.

 

Prieskumy v slovenských podnikoch dlhodobo zaznamenávajú nízku úroveň digitalizácie a nedostatok zručností potrebných pre aktuálne a budúce požiadavky praxe

len

27%

podnikov má stratégiu digitálnej transformácie

 

44%

 podnikov vidí prekážku digitalizácie v nedostatočnej úrovni zručností svojich zamestnancov 

iba

10%

 pracovníkov má vytvorené potrebné podmienky pre rozvoj digitálnych zručností

Zdroj: Industry4UM, Prieskum o úrovni Industry 4.0 v podnikoch, 2023

systematické rozvíjanie digitálnych zručností
je v podnikoch stále podceňované

Najmä stredné a menšie podniky potrebujú odborníkov, ktorí rozumejú reálnym potrebám podniku, prevádzok a procesov, a súčasne rozpoznajú príležitosti na digitálne inovácie. Sú schopní posúdiť aktuálne dostupné technologické príležitosti poskytované trhom, navrhnúť rámcové riešenia, formulovať zadania dodávateľom, či kvalifikovane posúdiť navrhované ponuky a dodané riešenia.

Zámerom vzdelávacieho programu ING 4.0 je vybaviť odborných zamestnancov priemyselných podnikov zručnosťami v oblasti digitálnych technológií, ktoré im umožnia prinášať reálne návrhy na inovácie vo výrobe, logistike a obchode.

 Zistiť viac

Odštartujte novú éru výroby s ING 4.0

Vzdelávací program je zameraný na získanie prehľadu o kľúčových oblastiach konceptu Industry 4.0 a digitálnej transformácie, najmodernejších digitálnych technológiách, spôsobe ich nasadenia, manažmente procesu digitalizácie a jej hlavných benefitoch.

Vzdelávanie je zamerané na odborných zamestnancov podnikov, operátorov, technikov, manažment so záujmom o inteligentnú, digitalizovanú a prepojenú výrobu.

 

Vzdelávacie moduly

Robotika
a pokročilá robotika

 

Zistiť viac

Zber dát,
ich analýza
a strojové učenie

 

Zistiť viac

Logistické systémy
a automatizovaná logistika

 

Zistiť viac

Inteligentná
údržba

 

Zistiť viac

Ako sa prihlásiť ?

MAlý alebo stredný podnik

Zamestnáva menej ako 500 zamestnancov

Zisťiť viac

veľký podnik

Zamestnáva viac ako 500 zamestnancov

Zisťiť viac

Iniciátori a realizátori projektu