Robotika a pOKROČILÁ robotika

Modul poskytuje informácie o aplikáciách priemyselných robotov, zohľadňujúc ich štruktúru, pracovný priestor ako aj výhody a nevýhody ich využívania. Zameriava sa na súvislosť medzi robotikou a konceptom Industry 4.0, spolu s výhodami prechodu na tento štandard. Venuje sa tiež montážnym činnostiam, vrátane podmienok zdieľania priestoru robota a človeka, a využitiu silovo poddajnej robotiky.

Modul uvádza metódy hodnotenia bezpečnosti a technické normy týkajúce sa nasadenia robotov. Súčasťou je aj popis prepojenia manipulátorov s nadradenými systémami riadenia a informačnými systémami podniku. Ďalšie témy zahŕňajú aplikácie servisných robotov, použitie snímačov na mapovanie priestoru a strojové videnie. Nakoniec sa zaoberá procesom zavádzania nových produktov s využitím robotizácie.

Registrovať sa

Čo získa absolvent:

Lektormi webinárov
sú špičkoví odborníci v robotike

Prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Technická univerzita v Košiciach

Prof. Ing. Aleš Janota, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline

Ing. Maroš Mudrák
HIMA Group

Doc. Ing. Vojtech Šimák, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline

Termíny kurzu

Robotika a pOKROČILá robotika

17.05.2024 – 28.06.2024

Robotika a pokročilá robotika

06.09.2024 – 18.10.2024