Ako prebieha výučba?

Vzdelávanie prebieha v kombinácii prezenčného a online štúdia, prostredníctvom jednoduchého prístupu cez webovú vzdelávaciu platformu.

Obsah vzdelávacieho programu je zostavený z tematických modulov. Výuka v moduloch je vedená formou online prednášok, riadených diskusií, overovaním progresu vedomostí formou testov a praktických cvičení, a obhajobou záverečnej práce.

Každý účastník si v rámci kurzu pripraví zadanie, ktoré rozpracuje a riešenie v závere kurzu obháji. Praktické workshopy účastník absolvuje v odborných laboratóriách a testbedoch technických univerzít.

Viac o vzdelávacích moduloch

Chceme vás vo vzdelávaní podporiť čo najviac

Vzdelávanie v jednotlivých moduloch je interaktívne, názorné a postavené na reálnych príkladoch. Jeho súčasťou sú:

Absolvent vzdelávacieho modulu
získa certifikát

Každý účastník, ktorý splní podmienky, získava certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu. Certifikát je súčasne dokladom pre zamestnávateľa o pripravenosti pracovníka zabezpečovať uvedené činnosti. Podmienky pre udelenie certifikátu: