Inteligentná údržba

Modul je zameraný na získavanie poznatkov z oblasti technických a organizačných opatrení, ktoré sa orientujú na používanie digitálnych nástrojov na zefektívnenie údržby a ich prispievanie k väčšej tvorbe hodnoty pre podnik. Prinesie informácie o nových konceptoch riadenia a realizácie údržby v štyroch dimenziách – v rozhodovaní založenom na údajoch, vo využívaní zdrojov ľudského kapitálu, internej a externej integrácii. Poskytne poznatky o technológiách merania, sledovania a vyhodnocovania údajov o stave strojov.

 

Registrovať sa

Čo získa absolvent:

Lektormi webinárov
sú špičkoví odborníci v INTELIGENTNEJ ÚDRŽBE

Prof. Ing. Hana Pačaiová, CSc.
Technická univerzita v Košiciach

Doc. Ing. Tibor Krenický, PhD.
Technická univerzita v Košiciach

Prof. ing. Iveta Zolotová, CSC.
Technická univerzita v Košiciach

Doc. Ing. Peter Papcun, PhD.
Technická univerzita v Košiciach

Ing. Dušan Horváth
STU v Bratislave, MTf Trnava

doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline

Ing. Peter Darvaši
Technická univerzita v Košiciach

Termíny kurzu

Inteligentná údržba

09.05.2024 – 20.06.2024

Inteligentná údržba

10.10.2024 – 28.11.2024