Čo prináša vzdelávací program
do podniku?

Podnik pre svojich zamestnancov získa jednoduchý prístup ku kvalitnému a rýchlemu dovzdelávaniu. Vzdelávací program
ING 4.0 do podniku prinesie: