Malé a stredné podniky
môžu kurz absolvovať zdarma

Prefinancujte si vzdelávanie s EXPANDI 4.0 

Ak spĺňate podmienky, vzdelávanie si môžete prefinancovať prostredníctvom EDIH-u (Európskeho digitálneho a inovačného hubu) EXPANDI 4.0 cez schému de minimis. Nárok na prefinancovanie vzdelávacieho kurzu má:

1.

Malý alebo stredný podnik, ktorý zamestnáva
od 10 do 499 zamestnancov

2.

Za posledné tri roky neprekročil čerpanie zo schémy de minimis v hodnote 200 tis. Eur (vrátane dcérskych a sesterských firiem)

3.

Nefiguruje v zoznamoch dlžníkov voči štátnym inštitúciám, sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam

EXPANDI 4.0 VÁM Pomôže digitálne rásť

EXPANDI 4.0 tvorí konzorcium partnerov, ktorí poskytujú podnikom expertné služby v oblasti digitalizácie, automatizácie a kybernetickej bezpečnosti. Vzdelávací program ING 4.0 je jednou zo služieb, ktoré konzorcium financuje. Spolu s ďalšími špičkovými odborníkmi z univerzít a priemyslu buduje znalostnú a aplikačnú infraštruktúru podporujúcu digitálnu transformáciu podnikov. Pre absolventov programu má k dispozícii portfólio odborníkov a mentorov, ktorí im môžu pomôcť pri príprave digitalizačných projektov priamo v podnikoch. 

EXPANDI 4.0 je súčasťou európskej siete EDIH-ov, ktoré buduje Európska komisia v snahe dosiahnuť vysokú a udržateľnú konkurencieschopnosť krajín Európskej únie. Do podnikov prináša technologické kompetencie, nástroje na zakcelerovanie inovácií a procesov digitálnej transformácie. Prispieva k posilneniu flexibility, odolnosti a konkurencieschopnosti.

Formát EDIH-ov umožňuje malým a stredným podnikom služby
EXPANDI 4.0 prefinancovať v plnej výške z európskych zdrojov a Plánu obnovy a odolnosti ako štátnu pomoc cez schému de minimis.

Viac o službách EXPANDI 4.0

Čo je schéma de minimis?

De minimis je forma štátnej pomoci, ktorá je poskytovaná malým a stredným podnikom v rôznych oblastiach a sektoroch. Je upravená nariadením Európskej komisie. Na Slovensku existujú rôzne schémy de minimis, ktoré sú vyhlasované a poskytované rôznymi ministerstvami alebo inými orgánmi verejnej moci. V rámci vzdelávacieho programu ING 4.0 si malé a stredné podniky, ktoré spĺňajú kritériá, môžu prefinancovať účasť v kurze cez schému de minimis a kurzy absolvovať zdarma.

Prihláste sa ešte dnes

Postup prihlásenia je jednoduchý a rýchly. Po vyplnení formulára, a preverení nároku na prefinancovanie cez schému de minimis, či zaplatení faktúry, vám pošleme všetky potrebné informácie, aby ste mohli začať s výučbou.

Registrácia

    Vyberte si modul a termín

    Splnenie podmienok prefinancovania    Po overení splnenia kritérií prefinancovania cez schému de minimis vám obratom pošleme informáciu, či sa na vás možnosť absolvovať kurz zdarma vzťahuje.