Spájame sily pre zvýšenie konkurencieschopnosti slovenského priemyslu

Iniciátori vzdelávacieho programu ING 4.0

Financujúci partneri

Akademickí partneri

Spolupracujúci partneri