Zber dát, ich analýza a strojové učenie

Kurz vybaví účastníka potrebným prehľadom o oblasti zberu a analýzy dát tak, aby mohol byť partnerom pre IT expertov a dátových analytikov. Na konkrétnych príkladoch zo slovenského priemyslu budú popísané riešenia výrobných problémov, riešených na základe analýzy zozbieraných dát.

Registrovať sa

Čo získa absolvent:

Lektormi webinárov
sú špičkoví odborníci v oblasti DÁT a strojového učenia

Ing. Milan Lokšík, PhD.
Sova Digital

Ing. Lukáš Špendla, PhD.
STU v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta

Doc. Ing. Peter Bednár, PhD.
Technická univerzita v Košiciach

Termíny kurzu

Zber dát, ich analýza
a strojové učenie

15.05.2024 – 25.6.2024

Zber dát, ich analýza
a strojové učenie

17.10.2024 – 28.11.2024