Logistické systémy
a automatizovaná logistika

Modul sa zameriava na nové prístupy automatizovanej a inteligentnej logistiky, spôsoby projektovania logistických systémov s využitím digitalizácie a jej nástrojov, technológie automatizovanej logistiky pre riadenie a optimalizáciu logistických procesov, ako aj ich softvérovou podporou. Industry 4.0 a digitalizácia vytvárajú priestor pre nové projektovanie, či optimalizáciu logistických systémov a preverenie fungovania pripravovaných automatizácií.

Registrovať sa

Čo získa absolvent:

Lektormi webinárov
sú špičkoví odborníci v logistike

doc. ing. Ján Vachálek, PhD.
Slovenská technická univerzita v Bratislave

prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Technická univerzita v Košiciach

Ing. Andrej Štefánik. PHd
Asseco CEIT

Termíny kurzu

Logistické systémy
a automatizovaná logistika

14.05.2024 – 02.07.2024

Logistické systémy
a automatizovaná logistika

01.10.2024 – 19.11.2024