Vzdelávacie moduly

Obsah výuky pozostáva z modulov, ktoré je možné kombinovať podľa potrieb podniku a preferencií jednotlivca.
Výučba v module prebieha vo forme webinárov, praktických workshopov, prípravy a obhajoby záverečnej práce. 

Vzdelávacie moduly

Robotika
a pokroČILÁ
robotika

 

Zistiť viac

ZBER DÁT,
ICH ANALÝZA

A STROJOVÉ UČENIE

 

Zistiť viac

Logistické systémy
a automatizovaná logistika

 

Zistiť viac

Inteligentná
údržba

 

Zistiť viac