Rozvrh kurzu
Inteligentná údržba

Trvanie kurzu: 10.10. – 28.11.

Rozvrh kurzu

Webináre – 15:00 – 18:00

 1. Význam inteligentnej údržby 4.0 a jej prístupy
  10.10.2024
 2. Prediktívna údržba a jej úloha inteligentnej údržby 4.0
  17.10.2024
 3. Inteligentná údržba 4.0 a bezpečnosť (časť 1)
  24.10.2024
 4. Základné piliere inteligentnej údržby 4.0
  31.10.2024
 5. Inteligentná údržba 4.0 a bezpečnosť (časť 2)
  07.11.2024

Praktický workshop – 21.11.2024, 9:00 – 16:00

Praktický workshop bude prebiehať prezenčne pod vedením špičkových expertov z praxe a univerzít.

Workshop bude realizovaný na špecializovaných pracoviskách Technickej univerzity v Košiciach, ktoré sú zamerané na riešenie praktických príkladov vychádzajúcich z obsahu absolvovaných prednášok.
Účasť na workshope je povinná.

Obhajoba záverečných prác – 28.11.2024, 15:00 – 18:00

Každý účastník si po absolvovaní druhého webinára vyberie tému svojej záverečnej práce.

Práca by mala byť spracovaná vo forme krátkej štúdie, ktorá sa zameria na riešenie relevantného problému súvisiaceho s obsahom výučby, a viažuceho sa na reálne riešenie v podniku účastníka. Obhájenie záverečnej práce pred účastníkmi a lektormi kurzu je podmienkou úspešného absolvovaniu vzdelávacieho kurzu.
Účasť na prezentácii záverečných prác je povinná.

Cena kurzu: 1 500 Eur

V prípade prihlásenia viacerých pracovníkov z jedného podniku získate množstevnú zľavu

Registrujte sa

Ak ste malý alebo stredný podnik môžete vzdelávanie prefinancovať prostredníctvom služby EXPANDI 4.0 cez schému de minimis. Vyplňte krátky formulár a overte si, či sa na vás táto možnosť vzťahuje.

Ako získať kurz zdarma