ZRUČNOSTI PRE DIGITALIZOVANÚ VÝROBU

ING 4.0 je vzdelávací program zameraný na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu odborných zamestnancov priemyselných podnikov. 

Rozvoj zručností a celoživotné vzdelávanie zamestnancov podnikov sa stáva jednou z najväčších výziev slovenského priemyslu. Možnosti, ako výzvy napĺňať, sú však obmedzené. Preto sme spojili odborné kapacity priemyslu a technických univerzít, a pripravili vzdelávací program, ktorý prehlbuje súbory vedomostí potrebných pre inteligentnú výrobu. Vybavuje zamestnancov podnikov zručnosťami, ktoré pomáhajú flexibilne reagovať na meniace sa požiadavky trhu, reflektovať na aktuálne potreby, ale aj prognózy budúceho vývoja.

Odštartujte
novú éru výroby s ING 4.0

Vzdelávací program je zameraný na získanie prehľadu o kľúčových oblastiach konceptu Industry 4.0 a digitálnej transformácii, najmodernejších digitálnych technológiách, spôsobe ich nasadenia, manažmente procesu digitalizácie a jej hlavných benefitoch.

Vzdelávanie je zamerané na odborných zamestnancov podnikov, operátorov, technikov, manažment so záujmom o inteligentnú, digitalizovanú a prepojenú výrobu.