Rozvrh kurzu
Logistické systémy
a automatizovaná logistika

Trvanie kurzu: 01.10. – 19.11.

Rozvrh kurzu

Webináre – 15:00 – 17:30

 1. Nové prístupy automatizovanej a inteligentnej logistiky
  01.10.2024
 2. Digitálne projektovanie logistických systémov
  08.10.2024
 3. Technológie automatizovanej logistiky pre riadenie a optimalizáciu logistických procesov (časť 1) 
  15.10.2024
 4. Technológie automatizovanej logistiky pre riadenie a optimalizáciu logistických procesov (časť 2)
  22.10.2024
 5. Softvérová podpora pre riadenie logistických systémov (časť 1) 29.10.2024
 6. Softvérová podpora pre riadenie logistických systémov (časť 2)  05.11.2024

Praktický workshop – 12.11.2024, 08:00 – 15:00

Praktický workshop bude prebiehať prezenčne pod vedením špičkových expertov z praxe a univerzít.

Workshop bude realizovaný na špecializovaných pracoviskách Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sú zamerané na riešenie praktických príkladov vychádzajúcich z obsahu absolvovaných prednášok.
Účasť na workshope je povinná.

Obhajoba záverečných prác – 19.11.2024, 15:00 – 17:30

Každý účastník si po absolvovaní druhého webinára vyberie tému svojej záverečnej práce.

Práca by mala byť spracovaná vo forme krátkej štúdie, ktorá sa zameria na riešenie relevantného problému súvisiaceho s obsahom výučby, a viažuceho sa na reálne riešenie v podniku účastníka. Obhájenie záverečnej práce pred účastníkmi a lektormi kurzu je podmienkou úspešného absolvovaniu vzdelávacieho kurzu.
Účasť na prezentácii záverečných prác je povinná.

Cena kurzu: 1 500 Eur

V prípade prihlásenia viacerých pracovníkov z jedného podniku získate množstevnú zľavu

Registrujte sa

Ak ste malý alebo stredný podnik môžete vzdelávanie prefinancovať prostredníctvom služby EXPANDI 4.0 cez schému de minimis. Vyplňte krátky formulár a overte si, či sa na vás táto možnosť vzťahuje.

Ako získať kurz zdarma