Prihláste sa ešte dnes

Prihláste sa do programu výberom jedného z modulov, v ktorom sa chcete vzdelávať, a zaregistrujte sa vyplnením prihlasovacieho formulára.

Ako sa prihlásiť

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Malý alebo stredný podnik

Ak ste malý alebo stredný podnik môžete vzdelávanie prefinancovať prostredníctvom služby EXPANDI 4.0 cez schému de minimis. Vyplňte krátky formulár a overte si, či sa na vás táto možnosť vzťahuje.

Štyri jednoduché kroky

1. Vyberte si modul

2. Prihláste sa

Vyplňte prihlasovací formulár a zaregistrujte svoj záujem. Overíme váš nárok na prefinancovanie  vzdelávania cez schému de minimis.

3.a Ak spĺňate podmienky

Ak spĺňate podmienky nároku prefinancovania cez schému de minimis, môžete začať s výučbou.

3.b      Ak nespĺňate podmienky

Ak nespĺňate podmienky nároku prefinancovania cez schému de minimis, vyplňte prihlasovací formulár a uhraďte faktúru.

4. Začnite so vzdelávaním

Vstúpte do vzdelávacieho modulu cez platformu Canvas. Získate všetky informácie, ktoré potrebujete, aby ste mohli začať s výučbou.

Veľký podnik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Štyri jednoduché kroky

1. Vyberte si modul

2. Prihláste sa

Vyplňte prihlasovací formulár a zaregistrujte svoj záujem.

3. Potvrďte a zaplaťte

Potvrďte registráciu a vyplňte fakturačné údaje.

4. Začnite so vzdelávaním

Vstúpte do vzdelávacieho modulu cez platformu Canvas. Získate všetky informácie, ktoré potrebu

Prihlasovací formulár

Po odoslaní formulára vás budeme kontaktovať do 24h.

  Vyberte si modul a termín

  Splnenie podmienok prefinancovania  Po overení splnenia kritérií prefinancovania cez schému de minimis vám obratom pošleme informáciu, či sa na vás možnosť absolvovať kurz zdarma vzťahuje.

   Vyberte si modul a termín

   Splnenie podmienok prefinancovania   Po overení splnenia kritérií prefinancovania cez schému de minimis vám obratom pošleme informáciu, či sa na vás možnosť absolvovať kurz zdarma vzťahuje.

   Prihlasovací formulár_2

   Malé firmy

   Malé firmy

   Veľké firmy

   Veľké firmy